Hình ảnh hoàn thiện thực tế căn hộ đẹp

Tu Hanh Apartment – Con

Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han7
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han13
Tu Hanh Apartment – Con
Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han4
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han12
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han11
Tu Hanh Apartment – Con
Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han3
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han10
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han9
Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han2
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han1
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Tu Hanh Apartment – Con
Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han7 Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han13 Tu Hanh Apartment – Con Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han4 Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han12 Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han11 Tu Hanh Apartment – Con Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han3 Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han10 Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han9 Mẫu homestay đẹp Đà Nẵng - Han2 Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Thiết kế thi công Homestay Đà Nẵng - Han1 Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con Tu Hanh Apartment – Con

HAN HOTEL AND APARTMENT

Diện tích: 5x20m
Số tầng: 4 tầng + 1 tum.
CĐT: Tự Hành (Mr)
Địa điểm: Mai Hắc Đế – Đà Nẵng
Đơn vị Thiết Kế: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng SBS

Xem thêm các mẫu thiết kế nhà ấn tượng của cty thiết kế và xây dựng số 1 Đà Nẵng – Quảng Nam.

Các mẫu nhà phố 2 tầng đẹp

Các mẫu nhà phố 3 tầng đẹp

Các mẫu nhà cấp 4 hiện đại chi phí rẻ

Các mẫu biệt thự đẹp, sang trọng